Disease prevention
โรคร้ายป้องกันได้
หน้าแรก
โรคร้ายป้องกันได้

 

 

Page View : 0
ในช่วงหน้าฝนนี้ มักจะเกิดเชื้อราขึ้นตามผนังบ้าน พื้นบ้าน รวมถึงวัสดุสิ่งของเครื่องใช้ต่างๆ ซึ่งมีมากวนใจคนในบ้านอยู่เป็นประจำ และยังส่งผลต่อสุขอนามัยด้วย หากพบเชื้อราในบ้านจะทำอย่างไร วันนี้กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ขอแนะนำวิธีกำจัดเชื้อราในบ้านมาฝาก ลองไปทำตามกันเลยครับ
Oct 03, 2023
โรคภัยไข้เจ็บสามารถเกิดขึ้นได้กับทุกเพศทุกวัย ในแต่ละคนจะมีอาการรุนแรงแตกต่างกันไป ส่วนโรคภัยใกล้ตัวของผู้หญิงที่ชะล่าใจไม่ได้ อย่างมะเร็งเต้านมและมะเร็งรังไข่ นับเป็นภัยเงียบที่ผู้หญิงอาจไม่คาดคิดว่าจะเกิดขึ้น ถึงแม้ว่าในบางคนจะดูแลสุขภาพ ดูแลเรื่องอาหารมาเป็นอย่างดีแล้ว แต่ก็อาจเกิดขึ้นได้
Oct 03, 2023
โรคลีเจียนเนลโลสิส โรคนี้แน่นอนว่าหลายๆท่านอาจจะยังไม่เคยได้ยิน แต่ก็เป็นโรคที่ไม่ได้อยู่ไกลตัวพวกเรามากนัก เรามาทำความรู้จักกับโรคนี้ สังเกตอาการ และวิธีป้องกันตนเองจากโรคนี้กันดีกว่าครับ
Sep 18, 2023
ไม่ว่าช่วงไหนๆ ก็อย่าชะล่าใจเรื่องยุง พาหะที่นำโรคมาสู่คนได้ วันนี้กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ มีวิธีป้องกันตนเอง และคนในบ้านจากยุง รวมทั้งแมลงต่างๆ ที่อาจมาก่อกวนใจให้รำคาญ ในแบบฉบับง่ายๆ ทำตามได้ไม่ยาก เพียงหาอุปกรณ์และส่วนผสมได้จากในบ้าน โดยไม่ยุ่งยาก และไม่ต้องเสียเวลา
Sep 18, 2023
โรคไข้เลือดออกอีโบลา เกิดจากการติดเชื้อไวรัสอีโบลา อยู่ในตระกูล Filoviridaeซึ่งในปัจจุบันไวรัสในกลุ่มอีโบลา แบ่งออกได้เป็น 6 species ได้แก่Bombaliebolavirus, Bundibugyoebolavirus, Reston ebolavirus, Sudan ebolavirus, Tai Forest ebolavirusและ Zaire ebolavirus ซึ่งพบว่ามีอัตราการเสียชีวิตสูงถึง ร้อยละ 50-90 โดยสายพันธุ์ Reston ebolavirus มีรายงานพบในประเทศฟิลิปปินส์ ทำให้เกิดโรครุนแรงในลิง พบการติดต่อสู่คนโดยการสัมผัสโดยตรงกับเลือดหรือเครื่องในของลิงที่ติดเชื้อ
Sep 18, 2023
โรคฝีดาษวานร (Mpox) : พบมากในแอฟริกากลางและแอฟริกาตะวันตก เกิดจากเชื้อไวรัสฝีดาษวานร (Monkeypox Virus; MPXV) เป็นเชื้อไวรัสกลุ่ม Poxviridae จัดอยู่ในจีนัสOrthopoxvirusเชื้อไวรัสฝีดาษวานรเป็นเชื้อไวรัสสายพันธุ์ที่ใกล้เคียงกับเชื้อไวรัสที่ทำให้เกิดโรคฝีดาษคนหรือไข้ทรพิษ แต่อาการของโรคฝีดาษวานรจะรุนแรงน้อยกว่าโรคฝีดาษคน อาการรุนแรงอาจเกิดขึ้นได้ ขึ้นอยู่กับปริมาณไวรัสที่ได้รับ สถานะสุขภาพของผู้ป่วย และลักษณะของภาวะแทรกซ้อน ภาวะภูมิคุ้มกันบกพร่อง
Sep 18, 2023
โรคอุจจาระร่วง และอาหารเป็นพิษ ยังคงเป็นโรคที่ยังคงต้องเฝ้าระวังอย่างสม่ำเสมออีกโรคหนึ่งในประเทศไทย โรคนี้สามารถติดต่อได้จากคนสู่คน โดยการทานอาหารหรือน้ำที่ปนเปื้อนเชื้อไวรัส ซึ่งไวรัสที่ก่อให้เกิดโรคอุจจาระร่วง และอาหารเป็นพิษมีหลากหลายชนิด เช่น ไวรัสโนโร ไวรัสโรทา ไวรัสเอนเทอริคอะดิโน ไวรัสซาโป และไวรัสแอสโตร เป็นต้น
Sep 07, 2023
โรคความดันโลหิตสูงถือเป็นโรคหนึ่งที่มีผู้ป่วยเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง และที่น่าสังเกต คือพบว่ามีคนจำนวนหลายล้านคนที่ไม่ทราบว่าตัวเองมีความเสี่ยงต่อการเป็นโรคความดันโลหิตสูง และผลเสียที่ตามมา คือการไม่ได้รับการรักษา ทำให้เกิดอาการที่รุนแรงขึ้น ดังนั้นหากเราทราบว่ามีภาวะเสี่ยง เป็นโรคความดันโลหิตสูงในตอนเริ่มต้น ก็จะสามารถรับมือได้ทัน ซึ่งในวันนี้กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ มีข้อมูลมาให้เช็กอาการเบื้องต้นเกี่ยวกับโรคความดันโลหิตสูง จะมีอะไรบ้างมาเช็กพร้อมกันเลย
Sep 04, 2023
เห็ดป่าจัดเป็นอาหารที่นิยมรับประทานในหลายภูมิภาคของประเทศไทย ในช่วงฤดูฝนระหว่างเดือนพฤษภาคมถึงเดือนสิงหาคม ซึ่งเป็นฤดูเห็ดหลาก ชาวบ้านนิยมเข้าไปเก็บเห็ดป่าเพื่อนำมาประกอบอาหารรับประทาน และขายในตลาดท้องถิ่น ส่งผลให้สถานการณ์อาหารเป็นพิษจากการรับประทานเห็ดพิษในช่วงระยะเวลาดังกล่าว
Sep 04, 2023
โรคมือเท้าปากเกิดจากเชื้อไวรัสในกลุ่มเอนเทอโร ติดเชื้อได้โดยการสัมผัส สิ่งของที่เปื้อน น้ำจากแผลตุ่มพองหรืออุจจาระของผู้ป่วย หรือติดต่อจากการ ไอ จามรดกัน มักพบผู้ป่วยในกลุ่มเด็กเล็กอายุต่ำกว่า 5 ปี เป็นโรคที่พบ อยู่เป็นประจำถิ่นในบ้านเราและมีการแพร่ระบาดเป็นครั้งคราวในสถานรับเลี้ยงเด็ก โรงเรียนชั้นอนุบาล และโรงเรียนชั้นประถม
Sep 04, 2023
แมลงมีพิษในประเทศไทย อาจเป็นอันตรายถึงแก่ชีวิตได้หากนำไปบริโภค หรือสัมผัสโดนพิษของแมลง จะทำให้ผิวหนังเกิดการระคายเคืองได้ ได้แก่ ด้วงก้นกระดกและด้วงน้ำมัน แมลงทั้งสองชนิดนี้สามารถปล่อยสารพิษที่เป็นอันตราย โดยทำให้ผิวหนังปวดแสบปวดร้อน และอาจทำให้เสียชีวิต โดยเฉพาะด้วงน้ำมัน ที่มีรายงานผู้เสียชีวิตอยู่เสมอ เพราะประชาชนเข้าใจผิดคิดว่ากินได้ จึงจับมาเผาไฟกิน ทำให้ได้รับสารพิษแคนทาริดิน (Cantharidin) ถึงแม้ด้วงน้ำมันจะถูกเผาไฟแล้วแต่สารพิษแคนทาริดินยังคงอยู่
Sep 04, 2023
“มะเร็งปากมดลูก ภัยร้ายใกล้ตัวหญิง” กรมวิทยาศาสตร์การเเพทย์กับการตรวจค้นหามะเร็งปากมดลูก
Sep 04, 2023
May 02, 2023
จากการที่มีรายงานข่าว พบผู้ถูกมดตะนอยต่อยเข้าที่ขา และเกิดอาการแพ้พิษอย่างหนัก ผื่นขึ้น ใต้ตาบวมปูด ต้องส่งโรงพยาบาลเป็นการด่วนซึ่งแพทย์ได้ทำการรักษาและรอดูอาการอย่างใกล้ชิด
Dec 27, 2021
เมื่อเกิดน้ำท่วม ปัญหาหนึ่งที่สามารถเกิดขึ้นได้และมีผลโดยตรงกับสุขภาพของประชาชน คือปัญหาทางด้านแมลงและสัตว์พิษชนิดต่างๆ ที่มากับน้ำ
Oct 28, 2021
โรคไข้เลือดออกเกิดจากการติดเชื้อไวรัสที่ชื่อว่า “ไวรัสเดงกี” (Dengue Virus) ซึ่งเป็นเชื้อที่ไม่ติดต่อจากคนสู่คน แต่ติดต่อกันได้โดยมียุงลายเป็นพาหะนำโรค สถานการณ์โรคไข้เลือดออกประเทศไทยตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม – 4 สิงหาคม 2564 พบผู้ป่วยโรคไข้เลือดออก 5,585 ราย คิดเป็นอัตราป่วย 8.41 ต่อประชากรแสนคนเสียชีวิต 5ราย โดยโรคนี้มักระบาดในฤดูฝนเนื่องจากมีแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลายเพิ่มมากขึ้นในช่วงที่ฝนตกทำให้มีจำนวนยุงพาหะเพิ่มขึ้นด้วย
Sep 20, 2021
โรคลัมปี สกิน (Lumpy skin disease) เกิดจากการติดเชื้อไวรัส Lumpy skin disease virus (LSDV) หรือเชื้อไวรัสฝีดาษในตระกูล Capripoxvirus ซึ่งเป็นเชื้อก่อโรคในโค กระบือ และไม่สามารถติดต่อจากสัตว์สู่คนได้ โดยมีอาการที่สังเกตได้เด่นชัดคือ มีตุ่มบริเวณผิวหนังขนาดประมาณ 2–5 ซม. ที่กระจายอยู่ทั่วตัว นอกจากนี้สัตว์ที่ป่วยจะมีอาการไข้สูง เบื่ออาหาร น้ำนมลดลง
June 16, 2021
จากข่าวที่มีหนอนผีเสื้อจำนวนมากไปอาศัยอยู่ตามสถานที่ต่างๆ เช่น ร้านอาหาร ศาลากลาง นั้น พบว่าเป็นหนอนผีเสื้อและตัวผีเสื้อกลางวันซึ่งจะไม่เป็นอันตรายต่อคนทั่วไปที่ไม่มีอาหารแพ้ อย่างไรก็ตาม มีหนอนผีเสื้อและผีเสื้ออีกหลายชนิดที่อาจทำอันตรายต่อมนุษย์ ซึ่งได้แก่ กลุ่มของผีเสื้อกลางคืน ซึ่งทั้งตัวอ่อนที่เป็นตัวหนอนที่เรียกว่า หนอนบุ้งหรือหนอนร่าน รวมทั้งตัวผีเสื้อกลางคืนจะมีขนและเกล็ดปกคลุมอยู่ทั่วลำตัว
May 17, 2021
เหาเป็นแมลงขนาดเล็กที่ไม่มีปีก มีขนาด 1-2 มิลลิเมตรลำตัวแบน ปลายขามีลักษณะเป็นเล็บและมีหนามซึ่งช่วยในการยึดติดกับเส้นผมหรือเส้นขนของเหยื่อ โดยสามารถพบเหาได้ทั้งบนศีรษะ และตามขนบริเวณลำตัวและตะเข็บเสื้อผ้า
Apr 21, 2021
กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข แจ้งเตือนอันตรายที่เกิดจากแมลงมีพิษ จากกรณีที่มีประชาถูกแมลงกัดต่อยจนนิ้วบวมจนไม่สามารถถอดแหวนออกได้ และต้องทำการตัดแหวนออก ซึ่งอันตรายจากแมลงมีพิษนั้นเป็นภัยด้านสุขภาพที่เกิดขึ้นได้บ่อยครั้ง โดยแมลงที่มีพิษนั้นมีหลากหลายชนิด
Mar 19, 2021
ในช่วงอากาศเย็นประชาชนมักนิยมเดินทางไปท่องเที่ยวในพื้นที่ป่าเขาเพื่อชมความงามธรรมชาติเป็นจำนวนมาก อย่างไรก็ตามมีข้อควรระวังสำหรับประชาชนที่ชื่นชอบการเที่ยวป่า นอนกางเต็นท์ โดยควรระมัดระวังแมลงและสัตว์ขาข้ออื่นๆ ที่อาจนำโรคมาสู่คน
Jan 21, 2021
หากพูดถึงแมลงที่กินกระดาษ และสร้างความเสียหายให้แก่เอกสารต่างๆ รวมไปถึงธนบัตรแล้ว ส่วนใหญ่ทุกคนจะนึกถึงปลวกเป็นอันดับแรกๆ แต่มีแมลงอีกชนิดหนึ่ง ที่ตัวเล็ก และสร้างความเสียหายได้ไม่แพ้กันนั่นคือ แมลงสามง่าม
Dec 22, 2020
เตือนภัยกรณีโลกออนไลน์ที่มีแชร์เรื่อง การนำคางคกมาช่วยดูดพิษตะขาบนั้น นอกจากจะไม่สามารถดูดพิษตะขาบได้แล้ว ยังอาจโดนพิษจากคางคกเพิ่มอีกด้วย
Nov 24, 2020
ด้วงก้นกระดก หรือ บางครั้งเรียกว่า แมลงเฟรชชี่ เนื่องจากพบได้มากในช่วงเปิดเทอมที่เริ่มเข้าสู่ฤดูฝน ซึ่งแมลงต้องการความชื้นในการขยายพันธุ์ด้วงก้นกระดกเป็นแมลงปีกแข็งขนาดเล็ก มีความยาว 4-7 มิลลิเมตร มีลําตัวสีส้มสลับดําเวลาเกาะจะชอบงอส่วนท้องขึ้นลง ทำให้ได้ชื่อว่าด้วงก้นกระดก
Oct 26, 2020
เมื่อเดือนสิงหาคม 2563 ที่ผ่านมา ได้มีรายงานการแพร่ระบาดของ “โรคไวรัสเห็บ” ในประเทศจีน ที่มณฑลเจียงซูและมณฑลอันฮุย โดยพบผู้ป่วย 60 ราย เสียชีวิตแล้ว 7 รายทำให้มีความกังวลว่าจะเกิดการแพร่ระบาดเหมือนเชื้อโควิด 19 หรือไม่
Sep 24, 2020
เห็บ เป็นสัตว์ขาข้อซึ่งทัวโลกมีมากกว่า 800 ชนิด ส่วนใหญ่เป็นปรสิตภายนอกของสัตว์หลายชนิด ดูดกินเลือดเป็นอาหารทั้งตัวผู้และตัวเมีย หลังจากดูดเลือดเหยื่อแล้ว ตัวเมียจะลงจากเหยื่อเพื่อวางไข่ โดยวางเป็นกลุ่มตามรอยแตกของผนัง พื้นดิน มุมห้อง เมื่อฟักเป็นตัวอ่อนจะไต่ไปอยู่ตามพุ่มไม้ กอหญ้า รอหาเหยื่อ เพื่อดูดกินเลือดต่อไป โดยตลอดระยะเวลาของการเจริญเติบโต จะขึ้นมาดูดกินเลือดเหยื่อเป็นระยะเพื่อเปลี่ยนวัย จนครบวงจรชีวิต
Aut 11, 2020
จากกรณีที่มีประชาชนถูกแมงมุมกัดแล้วได้รับอันตราย ช่วงนี้เป็นฤดูฝนซึ่งทำให้สัตว์จำพวกที่มีพิษชนิดต่างๆ มักเข้ามาหลบซ่อนในที่พักอาศัย จึงควรทำความสะอาดและตรวจสอบสถานที่อยู่อาศัยไม่ให้รกรุงรัง เป็นที่หลบซ่อนของสัตว์มีพิษเหล่านี้
July 20, 2020
ในช่วงฤดูฝนมักจะพบเห็นข่าวแมลงนับแสนตัวบุกเข้าไปอยู่ในบ้านเรือนของประชาชน และสร้างความเดือดร้อนให้กับเจ้าของบ้านอยู่เสมอนั่นก็คือ ด้วงกระเบื้อง แมลงชนิดนี้เป็นด้วงปีกแข็งชนิดหนึ่ง มีชื่อวิทยาศาสตร์ว่า Alphitobius diaperinus มีขนาดลำตัวยาว 6-8 มม. เป็นแมลงที่พบได้ทั่วโลก แต่จะพบมากในเขตร้อน รวมทั้งในประเทศไทย
June 18, 2020
โรคหนอนแมลงวัน หรือ Myiasis คือโรคที่เกิดจากตัวอ่อนของแมลงวัน เข้าไปอยู่ในเนื้อเยื่อของสัตว์ที่มีกระดูกสันหลังที่ยังมีชีวิต รวมถึงมนุษย์ โรคนี้พบได้ทั่วโลก โดยเฉพาะพื้นที่ที่มีอากาศร้อนและไม่มีการสุขาภิบาลที่ดี
May 22, 2020
อันตรายที่เกิดจากแมลงมีพิษ ถือเป็นภัยด้านสุขภาพอย่างหนึ่งที่เกิดขึ้นได้บ่อย โดยแมลงมีพิษที่หาอาหารหรือสร้างรังอยู่ใกล้กับที่พักอาศัยของคนนั้นมีหลายชนิด เช่น มด ตัวต่อ ผึ้ง เป็นต้น ซึ่งเดือนมีนาคมที่ผ่านมาก็มีรายงานข่าวผู้เสียชีวิตจากการโดนผึ้งต่อย โดยพิษของแมลงในกลุ่ม ผึ้ง ต่อ แตน และ มด ประกอบด้วยสารหลายชนิด ตัวอย่างเช่น serotonin, metitin, apamin, Kinin, phospholipase, hyaluronidase ซึ่งทําให้เกิดอาการปวด บวมแดง แสบร้อน นอกจากนั้นสารเหล่านี้ยังสามารถกระตุ้นให้เซลล์บางชนิดหลั่งสารที่ทําให้เกิดการอักเสบเพิ่มขึ้นได้อีกด้วย
Apr 20, 2020